Czcionka:

A+A-

Kontrast:

O przedszkolu

Przedszkole Publiczne Nr 2 rozpoczęło działalność we wrześniu 1962 r. w budynku przy ul. Szkolnej 20. Pierwszym dyrektorem była pani Daniela Pióro, która pełniła tę funkcję do 1977 roku. W lutym 1997 r., decyzją ówczesnych władz przedszkole zostało przeniesione do nowej siedziby przy ul. Akacjowej 19, do dwukondygnacyjnego budynku wydzierżawionego od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Stargardzie Szczecińskim, po zlikwidowanym przedszkolu wojskowym. Uroczyste otwarcie przedszkola nastąpiło 25 marca 1997 roku.

 

Budynek placówki usytuowany jest na dużej działce, na pięknym osiedlu, niedaleko parku i lasu, z dala od miejskiego zgiełku.
Organem prowadzącym jest Gmina Goleniów.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
Obecnie placówka jest przedszkolem pięcioddziałowym, w którym zatrudnione są 21 osób, w tym 7 nauczycielek i katechetka.
W przedszkolu działają trzy organy: Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.
Zadania i kompetencje poszczególnych organów określa STATUT PRZEDSZKOLA.
Od 01 marca 2003 r. do 31 sierpnia 2012 r. dyrektorem placówki jest mgr Bożena Mucha,  od 01 września 2012 do 31 sierpnia 2017 r. mgr Jolanta Tomicka, a od 01 września 2017 mgr Anita Kijowska

 

Dzień 20 października 2004 r. stał się bardzo ważnym dniem dla wszystkich pracowników, dzieci i ich rodziców. W tym dniu płk Zbigniew Zapaśnik przekazał, na uroczystym spotkaniu w przedszkolu, symboliczny klucz do placówki Burmistrzowi Andrzejowi Wojciechowskiemu. Od tej pory w obiekcie przedszkola wiele się zmieniło. Zostały przeprowadzone niezbędne remonty, częściowo doposażono placówkę w nowy sprzęt.

 

21 lutego 2005 r. Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców zwrócili się do Rady Miejskiej w Goleniowie z wnioskiem o akceptację i nadanie imienia Wandy Chotomskiej placówce, a już 15 października 2005 r., na mocy Uchwały Nr XXXVI/447/05 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 września 2005 r., zostało nadane imię Wandy Chotomskiej Przedszkolu Publicznemu Nr w Goleniowie.

 

 

Uroczystość nadania imienia uświetniła obecność patronki – Pani Wandy Chotomskiej.

 

2. Warunki bazowe.

 

W piętrowym budynku znajduje się 5 sal zajęć z łazienkami dziecięcymi, salka gimnastyczno-ruchowa, biuro dyrektora, księgowej i intendenta, gabinet logopedyczny i sala zajęć muzyczno-ruchowych, szatnia dla dzieci i personelu oraz kuchnia z zapleczem magazynowym.

 

Sale dydaktyczne, w których zwykle przebywają dzieci, są przestrzenne, kolorowe, systematycznie odnawiane i w miarę możliwości doposażane. Dzieci mają możliwość zabaw na terenie dużego i bezpiecznego ogrodu przedszkolnego.

Data dodania: 2018-05-15 09:41:51
Data edycji: 2021-09-05 22:32:23
Ilość wyświetleń: 5453
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej