Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY  ROZKŁAD DNIA W ROKU SZKOLNYM

2021/2022

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 2

IM WANDY CHOTOMSKIEJ

 

Nasze przedszkole realizuje podstawę programową

w godzinach 8.00 – 13.00

 

6.30 – 7.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące dzieci, inicjowanie rozmów.

7.30 – 8.00 Praca z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych – ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję słuchową  i wzrokową, koordynację  wzrokowo – ruchową na tle zabaw swobodnych. Poranne zabawy ruchowe lub zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

8.00 – 8.15 Czynności porządkowo – higieniczne. Realizacja zadań z zakresu dbałości o zdrowie, kształtowanie nawyków higieniczno – kulturalnych.

8.15 – 8.45 Pierwsze śniadanie. W wybrane dni dzieci starsze samodzielnie przygotowują śniadanie. Wdrażanie do samodzielności i zjadanie urozmaiconych posiłków.

8.45 – 9.00 Mycie zębów. Doskonalenie prawidłowych nawyków w tym zakresie.

9.00 – 10.00 Zajęcia obowiązkowe w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematem zajęć.

10.00 – 10.15 Czynności higieniczno – sanitarne.

10.15 – 10.30 Drugie śniadanie. Praca dyżurnych, doskonalenie samodzielności.

10.30 – 12.00 Pobyt na powietrzu – dzieci młodsze. Zabawy swobodne, tropiące, poznawanie środowiska przyrodniczego. Nauka samodzielnego ubierania się i rozbierania w szatni.

 Dzieci starsze – praca indywidualna o charakterze stymulacyjno – wyrównawczym, praca z dzieckiem zdolnym, na tle zabaw swobodnych. Stworzenie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.

12.15 – 12.30 Obiad – pierwsze danie – zupa. Realizacja zadań z zakresu kulturalnego jedzenia i posługiwania się sztućcami.

Odpoczynek, relaks, muzykoterapia, bajko terapia – dzieci młodsze.

12.30 – 13.45 Spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zajęcia w terenie, zabawy badawcze, spotkania z ciekawymi ludźmi, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zabawy tropiące, poznawanie środowiska społecznego i przyrodniczego – dzieci starsze.

Wdrażanie do dbałości o zdrowie, wygląd i bezpieczeństwo.

Udział w dodatkowych zajęciach: j. angielski, zajęcia rytmiczno – taneczne, religia.

13.45 – 14.15 Czynności higieniczno – sanitarne, przygotowanie do obiadu. Eksponowanie pracy dyżurnych.

14.15 – 14.40 Obiad drugie danie. Doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami, serwetnikami.

14.40 – 15.00 Odpoczynek poobiedni. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, bajko terapia, wyciszenie dzieci.

15.00 – 16.30 Realizacja programów autorskich. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowanie do ich możliwości i potrzeb. Gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe i tematyczne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe np. słownikowe, grafomotoryczne, ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej. Utrwalenie poznanych  wierszy i piosenek. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, przygotowanie do konkursów, projektów edukacyjnych. Zabawy w ogrodzie przyrodniczym, porządkowanie kącików tematycznych, Sali, szafek indywidualnych.

 

Data dodania: 2018-05-15 10:21:38
Data edycji: 2021-09-05 22:14:37
Ilość wyświetleń: 1478
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej