Czcionka:

A+A-

Kontrast:

WAŻNE INFORMACJE! - GRUPA PIRACI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie w związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u pracownika w grupie dzieci „Piraci”  informuje, iż 18 dzieci tej grupy  oraz jeden pracownik podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych     u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845) w terminie od 02.12.2020 r. do 11.12.2020 r.

 

Dzień faktycznego poddania się kwarantannie 04.12.2020 r. (wszystkie dni, które są wcześniej brane są na poczet 10 dniowej kwarantanny).

 

W przypadku pojawienia się niepokojących objawów (m.in. kaszel, gorączka, duszność, utrata węchu lub smaku o nagłym początku) prosimy o niezwłoczny kontakt z lekarzem POZ.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi, zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny. Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny lub jeżeli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie tak postanowi.

 

Obowiązku odbycia kwarantanny, nie stosuje się wobec osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z osobą objętą obowiązkową kwarantanną.

 

Jednocześnie informuję, iż  nie poddanie się obowiązkowi  kwarantanny lub naruszenie obowiązku kwarantanny zagrożone jest

- administracyjną karą pieniężna w wysokości od 5000 zł do 30.000 zł w przypadku nie poddania się obowiązkowi kwarantanny

- administracyjną karą pieniężną do 30 000 zł w przypadku naruszenia obowiązku kwarantanny,
w szczególności samowolnego opuszczenia miejsca kwarantanny.                                                                                         

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie zwraca się o zamieszczenie komunikatu o powyższej treści na stronie internetowej przedszkola, a także zgodnie z ustaleniami  z Panią Anitą Kijowską Dyrektorem Przedszkola Publicznego Nr 2 w Goleniowie  przekazanie go za pośrednictwem używanych w placówce komunikatorów rodzicom (opiekunom prawnym) dzieci oraz dla pracownika tej grupy.

 

 

 

 

 

 

Goleniów, dnia 04.12.2020 r.

Data dodania: 2020-12-04 11:50:45
Data edycji: 2020-12-04 11:51:20
Ilość wyświetleń: 233
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej